Preinscripció ESO 2021/2022

El proper dimecres 17 de març i fins el dimecres 24 de març de 2021 estarà obert el període de preinscripció per cursar estudis d’ESO. Aquesta preinscripció va adreçada EXCLUSÍVAMENT als alumnes de 6è que finalitzen una etapa educativa i s’incorporen a l’ESO o bé per aquells alumnes que ja cursen ESO i, per qualsevol motiu, han de canviar de centre educatiu.

El Departament d’Educació ha posat en marxa un portal web adreçat a les famílies i dedicat exclusívament a informar d’aquest procés de preinscripció: https://preinscripcio.gencat.cat/

És molt important que facin un seguiment continuat de la informació que es pugui publicar i actualitzar en aquesta pàgina web oficial.

Els comuniquem que la preinscripció NOMÉS podrà efectuar-se per mitjans telemàtics amb les següents opcions:

  • Sol·licitud Electrònica: en aquest cas cal disposar d’un certificat digital o bé DNIe (i un lector òptic). Les famílies que optin per aquesta opció NO CAL QUE ENTREGUIN cap documentació al centre ni al mateix aplicatiu informàtic.
  • Sol·licitud amb Suport Informàtic: les famílies que optin per aquesta opció s’identificaran amb la imatge del DNI de la persona sol·licitant i caldrà que presentin a la mateixa aplicació informàtica el llibre de família i el DNI del tutor sol·licitant escannejant aquests documents, una acció que es podrà realitzar també amb qualsevol telèfon mòbil. El centre NO PODRÀ RECOLLIR cap tipus de documentació.

A l’Institut Pla de les Moreres som conscients de les dificultats amb què es poden trobar i també de la necessitat de fer correctament aquesta preinscripció i per aquest motiu els demanem que agafin cita prèvia perquè els puguem ajudar en aquest procés contactant amb la Secretaria del centre al 93 804 19 50.

Entre el 17 i el 24 de març, període en què és obert el període de preinscripció, podran demanar cita prèvia entre les 8:00h i les 14:00h.

Les famílies que tinguin fills/es cursant ESO en altres centres educatius i que decideixin preinscriure els seus fills/es al nostre centre caldrà que contactin amb la Secretaria del nostre centre.

Cal que tinguin en compte la informació dels següents enllaços:

  1. Dates clau del calendari i actuacions associades: entre el 17 i el 24 de març estarà obert el període de preinscripció i del 14 al 18 de juny es confirmarà la matrícula.
  2. Documentació: Llibre de família o altres documents relatius a la filiació i DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne. Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

És important que davant qualsevol dubte contactin amb la Secretaria del nostre institut i/o demanin cita prèvia per rebre el suport presencial necessari.