Preinscripció ESO 2023/2024

Entre el dilluns 8 i 20 de març de 2023 estarà obert el període de preinscripció per cursar estudis d’ESO. Aquesta preinscripció va adreçada EXCLUSÍVAMENT als alumnes de 6è que finalitzen una etapa educativa i s’incorporen a l’ESO o bé per aquells alumnes que ja cursen ESO i, per qualsevol motiu, han de canviar de centre educatiu.

El Departament d’Educació té disponible un portal web adreçat a les famílies i dedicat exclusívament a informar d’aquest procés de preinscripció i poder realitzar les preinscripcions: https://preinscripcio.gencat.cat/

Tota la informació necessària de suport per formalitzar la preinscripció també la tobareu al següents enllaç: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/preinscriute/sollicitud/

Per presentar la sol·licitud ho podreu fer a través del següent enllaç: https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?moda=3

És molt important que facin un seguiment continuat de la informació que es pugui publicar i actualitzar en aquesta pàgina web oficial. Tot seguit els oferim un quadre resum amb les dates més importants d’aquests procés:

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris d’assignació de places. Com que els tràmits es fan de manera EXCLUSÍVAMENT telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

  • Certificació electrònica de la inscripció de naixement, llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
    Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Sempre s’haurà d’adjuntar el passaport o si és estranger d’un país membre de la Unió Europea el document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.

A l’Institut Pla de les Moreres som conscients de les dificultats amb què es poden trobar i també de la necessitat de fer correctament aquesta preinscripció i per aquest motiu els demanem que agafin cita prèvia perquè els puguem ajudar en aquest procés, contactant amb la Secretaria del centre al 93 804 19 50 o bé a través del correu electrònic a8044168@xtec.cat.

Normativa de preinscripció