Preinscripció ESO 2020/2021

El proper dimecres 13 de maig i fins el divendres 22 de maig de 2020 estarà obert el període de preinscripció per cursar estudis de 1rESO i s’ha de realitzar preferentment de forma telemàtica o bé mitjançant suport informàtic. Aquesta preinscripció també afecta a les famílies que decideixin canviar de centre educatiu per cursar estudis d’ESO.

Si vol realitzar la sol·licitud de preinscripció de forma presencial al centre només serà entra el 19 i el 22 de maig en horari de 9:00h a 14:00h. Seguint les instruccions de seguretat i protecció, cal reduir al màxim el temps de permanència al centre, per aquest motiu contactarem totes les famílies telefònicament per assignar cita prèvia en cas que vulguin fer sol·licitud presencial de la preinscripció. En cas de no disposar de cita prèvia per impossibilitat de contactar amb vostés, seran atesos segons disponibilitat.

Les famílies d’altres centres educatius que decideixin preinscriure els seus fills/es al nostre centre i ho vulguin fer presencialment caldrà que contactin prèviament amb el centre a través de la nostra pàgina web a l’apartat Institut/Contacte i ens informin de les seves dades de contacte.

Les sol·licituds que no siguin registrades abans del 22 de maig de 2020 o el mateix dia es consideraran sol·licituds fora de termini. Aquestes sol·licituds seran acceptades si ho fan abans que finalitzi el període de reclamacions però només es podran registrar enviant tota la documentació a l’adreça de correu electrònic del centre a8044168@xtec.cat.

La documentació necessària per realitzar la preinscripció a més de la sol·licitud de preinscripció serà:

 1. Llibre de família
 2. DNI, targeta de residència o passaport de la persona sol·licitant
 3. DNI de l’alumne

Atenent la situació d’alarma sanitària en què vivim s’ofereixen 3 possibilitats per portar a terme aquesta preinscripció:

 1. SOL·LICITUD TELEMÀTICA: des de la pàgina web ESTUDIAR A CATALUNYA podran realitzar la sol·licitud de preinscripció del seu fill/a en línia i directament quedarà gravada al sistema del Departament d’Educació. El resguard que es generi així com la documentació necessària per la preinscripció l’hauran d’escanejar i/o fotografiar i enviar-la a l’adreça de correu electrònic del centre a8044168@xtec.cat.
 2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: haurà d’emplenar la sol·licitud de preinscripció en format PDF que també trobarà al final d’aquesta mateixa pàgina i enviar-la a l’adreça de correu electrònic del centre a8044168@xtec.cat, conjuntament amb la documentació necessària escanejada i/o fotografiada.
 3. SOL·LICITUD PRESENCIAL: podrà presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació presencialment a la secretaria del centre segons la cita prèvia que se li hagi sigut assignada i segons l’horari d’atenció al públic. Segons les indicacions del Departament d’Educació cal que vostés evitin aquesta opció i intentin realitzar la sol·licitud telemàtica.

Condicions per presentar la sol·licitud presencial:

 1. Només ha de venir una persona que alhora és la persona responsable de l’alumne menor.
 2. Cal que porti la documentació original (llibre de família i DNI), al centre ja li farem les fotocòpies.
 3. Si no porta la sol·licitud prèviament emplenada, ja li farem des de Secretaria.
 4. Han de venir protegits amb guants i mascareta.
 5. Si l’adult responsable es troba dintre d’un grup d’especial vulnerabilitat, en confinament o presenta símptomes poden autoritzar per escrit per tal que executi la preinscripció un altra persona adulta responsable.

Enllaços i documents d’interès:

El calendari de tot el procés de preinscripció està al portal Estudiar a Catalunya – Preinscripció 2020/2021. Aquestes dates NO les publiquem en aquesta web ja que poden ser modificades en funció d’altres circumstàncies alienes al Departament d’Educació.