Presentació

QUI SOM?  

 • Una entitat sense ànim de lucre i que agrupa els pares i mares de l’institut.
 • L’objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.
 • El funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa (alumnes, mestres, pares, Ajuntament…)

PER A QUÈ SERVEIX?  

 • Principal  interlocutor entre  els professors, l’equip directiu de l’institut i el  col·lectiu de famílies.
 • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
 • Participa en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.

SERVEIS I ACTIVITATS

 • Oferir  els serveis més adequats a les circumstàncies i necessitats de cada moment, respon als requeriments i sol·licituds dels pares i mares.
 • Permanència  les tardes del 1r i 3r dimarts de cada mes de 19:30 a 20:45.
 • Esportives i  lúdiques.
 • Cursos de formació per a pares i mares.
 • Xerrades.

PARTICIPA

 • Fent-vos socis i assistint als actes i reunions que convoca.
 • Formant part de la Junta directiva
 • Fent arribar a la Junta les vostres inquietuds i suggeriments, directament als seus membres o a través del correu electrònic:     afaiesplamoreres@gmail.es
 • HORARI : 1r i 3r DIMARTS DEL MES  DE 19:30 A 20:45