Extraescolars

Des de l’AMPA ens complau informar-los de l’oferta prevista d’activitats extraescolars pel proper curs 2019/2020 i que a continuació us adjuntem.

És tracta d’una oferta àmplia, flexible i amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats i/o peticions del nostre propi alumnat. És una oferta flexible perquè l’AMPA és receptiva a les demandes dels nuclis familiars i sempre que sigui possible, poder-les portar a terme.

El fet que hi hagi una oferta d’activitats sense un horari concret és per intentar adequar-se a les peticions que puguin arribar a l’AMPA per part de les famílies ja que sabem que un bon nombre dels nostres alumnes ja realitzen activitats extraescolars en d’altres centres.

Per aquest motius esperem que analitzeu la proposta que us oferim, feu arribar les propostes que considereu oportunes a l’AMPA i sobretot sigueu partíceps d’aquesta oferta educativa complementària.

Cal adreçar-se al despatx de l’AMPA per tal de formalitzar les matrícules i fer els pagaments oportuns.

Moltes gràcies i rebeu salutacions ben cordials.