PLA VERD

L’Institut Pla de les Moreres s’ha adherit al programa de la Diputació de Barcelona EURONET 50/50 que promou l’estalvi energètic als edificis a través d’un ús eficient, sostenible i raonable dels recursos.

A l’Institut s’ha creat una comissió ENERGÈTICA, constituïda per professors/es i alumnes anomenats ECODELEGATS. S’està dissenyant un PLA VERD que a més a més de promoure mesures d’estalvi energètic també promourà mesures d’estalvi d’aigua i de reducció de residus sòlids (papers, plàstics, envasos plàstics, brics…).

Aquest curs 2022/2023 s’ha iniciat amb l’objectiu prioritari d’eliminar completament el paper d’alumini dels esmorzars fent ús d’un BOC&ROLL, dissenyat per la nostra exalumna Irene Martil. Tots els alumnes de 1rESO, 2nESO i 3rESO podran fer-ne ús de forma totalment gratuïta. Tanmateix es distribuiran estratègicament per l’edifici contenidors per evitar que qualsevol envàs i/o envolcall reciclable o no, acabi el terra del pati o llençat per qualsevol dels passadissos del centre.

Participar d’aquest programa EURONET 50/50 ens premetrà rebre el suport dels tècnics de la Diputació de Barcelona així com poder disposar d’uns instrumens de mesura (termòmetres, luxòmetres o vatímetres) que ens permetin pendre les decisions més addients en relació a la il·luminació, calefacció,… per tal d’acomplir l’objectiu final d’estalvi de recursos energètics.

Tanmateix ja se’ns ha facilitat un full de càlcul per analitzar totes les factures dels consums elèctrics i de gas dels darrers 5 anys, un treball que també ens ha de permetre prendre les decisions més correctes en l’àmbit de l’estalvi energètic.