IDDINK

Operativa 2022-2023

Aquest any continuarem sense la possibilitat d’oferir a les famílies una reunió presencial amb el personal responsable d’IDDINK per això us han preparat tota la informació explicativa mitjançant aquests videos:

Observacions

  • Per començar a operar amb IDDINK cal registrar-se prèviament des de la seva pàgina web (www.iddink.cat). El codi del nostre centre a IDDINK és el que figura al díptic informatiu, 471PM2.
  • És imprescindible disposar d’un compte de correu electrònic que sigui actiu i funcional ja que serà a aquest compte on es rebran els albarans, factures i/o altres informacions relatives a les comandes realitzades.
  • Al llarg de la primera quinzena de juliol, sempre que les condicions de la pandèmia ho permetin, hi haurà un dia hàbil per retornar els ecobooks al centre. En qualsevol cas, sempre poden fer el retorn a través de l’empresa de missatgeria que l’empresa IDDINK els informi.
  • En el procés de registre en la plataforma d’IDDINK aquesta sol·licita un compte bancari. IDDINK en cap cas realitzarà mai cap càrrec en aquest compte bancari, aquest compte s’utilitza en cas que s’hagin de fer devolucions d’imports econòmics independentment del mitjà emprat en el seu pagament (targeta, ingrés a compte, transferència,…).
  • Fer ús de llibres reutilitzats ecobooks a través de l’empresa IDDINK és una proposta conjunta de l’Associació de Mares i Pares de l’Institut Pla de les Moreres i el mateix institut per afavorir, entre d’altres, un estalvi econòmic del 55% a les famílies que així ho desitgin.
  • El centre, INSTITUT Pla de les les Moreres, i la seva Associació de Mares i Pares són ABSOLUTAMENT ALIENS a les polítiques comercials de l’empresa IDDINK així com dels possibles acords bilaterals entre les famaílies i l’empresa IDDINK.

Díptic informatiu 2022/2023