IDDINK

Operativa 2021-2022: Adquisició d’EcoBooks

Davant la impossibilitat de fer reunions informatives presencials amb les famílies, IDDINK us ha preparat tota la informació explicativa mitjançant aquests videos:

També hem elaborat altres vídeos informatius en relació a com es tracten els llibres, com es retornen i com es fan les comandes:

Sempre podreu accedir a la pàgina web d’Iddink