IDDINK

Operativa 2023/2024

Xerrada informativa presencial, explicant com funciona tot el procediment d’adquisició de llibres a través de la seva plataforma, a càrrec dels responsables d’IDDINK que tindrà lloc el DIMARTS 13 JUNY a les 19h a la Sala d’Actes de l’Institut Pla de les Moreres.

La recollida dels Ecobooks del curs 2022/2023 així com l’assistència tècnica presencial pe tal d’ajudar a fer les comandes a les famílies serà el DIJOUS 6 de juliol de 9 a 14h i de 15h a 17:30h.

Observacions

  • Per començar a operar amb IDDINK cal registrar-se prèviament des de la seva pàgina web (www.iddink.cat). El codi del nostre centre a IDDINK és el que figura al díptic informatiu, 471PM2.
  • És imprescindible disposar d’un compte de correu electrònic que sigui actiu i funcional ja que serà a aquest compte on es rebran els albarans, factures i/o altres informacions relatives a les comandes realitzades.
  • Al llarg de la primera quinzena de juliol hi haurà un dia hàbil per retornar els ecobooks al centre. En qualsevol cas, sempre poden fer el retorn a través de l’empresa de missatgeria que l’empresa IDDINK els informi.
  • En el procés de registre en la plataforma d’IDDINK aquesta sol·licita un compte bancari. IDDINK en cap cas realitzarà mai cap càrrec en aquest compte bancari, aquest compte s’utilitza en cas que s’hagin de fer devolucions d’imports econòmics independentment del mitjà emprat en el seu pagament (targeta, ingrés a compte, transferència,…).
  • Fer ús de llibres reutilitzats ecobooks a través de l’empresa IDDINK és una proposta conjunta de l’Associació de Mares i Pares de l’Institut Pla de les Moreres i el mateix institut per afavorir, entre d’altres, un estalvi econòmic del 55% a les famílies que així ho desitgin.
  • El centre, INSTITUT Pla de les les Moreres, i la seva Associació de Mares i Pares són ABSOLUTAMENT ALIENS a les polítiques comercials de l’empresa IDDINK així com dels possibles acords bilaterals entre les famaílies i l’empresa IDDINK.

Accés directe a l’espai de compra

Servei de venda de l’Institut Pla de les Moreres

Díptic informatiu 2023/2024