IDDINK

Tancament operativa 2019-2020: retorn EcoBooks

Tenint en compte la incertesa respecte al termini i formes d’obertura dels Centres d’ensenyament aquest curs, així com les necessitats de garantir la seguretat i higiene dels estudiants/famílies, docents i personal del centre i d’Iddink, enguany la recollida d’ecoBooks no es farà de forma presencial en el centre i es procedirà de la següent manera: 

  • és molt important que seguiu les instruccions que trobareu en el document adjunt de com procedir per efectuar el retorn dels Ecobooks.
  • perquè el cost sigui gratuït, s’hauran de portar els llibres abans del dia 15 de juliol amb un codi que s’enviarà per mail a cada família.
  • aquest codi el facilitarem de forma gradual i establint dies preferents per curs, per tal d’evitar aglomeracions
  • els llibres es revisaran al magatzem d’Iddink.
  • els alumnes de 2n de Batxillerat disposaran per retornar-los d’un termini més llarg;
  • tota la informació de com fer-ho estarà redactada al dors de l’albarà de devolució que, com cada any, s’enviarà per mail a les famílies i estudiants.

Operativa 2020-2021: adquisició d’EcoBooks

Enguany no és podran fer reunions informatives presencials a les famílies i per això hem realitzat una presentació virtual que pots veure aquí:

També hem elaborat altres vídeos informatius de diferents aspectes dels serveis que oferim:

Aquest any des d’Iddink us ajudarem de moltes altres formes:

1. Micro-web personalitzada (novetat); es una web específica amb la informació dels serveis d’Iddink únicament pel vostre centre: https://microsites.iddink.es/ca/471_institut_pla_de_les_moreres/

2. Web d’Iddinkwww.iddink.cat; amb la informació general i des d’on es pot accedir a fer les comandes.

3. Altres mitjans de comunicació sense cost: correu postal, sms,..