IDDINK

Tancament operativa 2019-2020: retorn EcoBooks

Tenint en compte la incertesa respecte al termini i formes d’obertura dels Centres d’ensenyament aquest curs, així com les necessitats de garantir la seguretat i higiene dels estudiants/famílies, docents i personal del centre i d’Iddink, enguany la recollida d’ecoBooks no es farà de forma presencial en el centre i es procedirà de la següent manera: 

  • els estudiants podran portar els llibres a qualsevol oficina de Correos que, a la seva vegada, els enviarà a Iddink;
  • perquè el cost de Correos sigui gratuït, s’hauran de portar els llibres abans del dia 15 de juliol amb un codi que s’enviarà per mail a cada família;
  • aquest codi el facilitarem de forma gradual i establint dies preferents per anar a Correos per curs, per tal d’evitar aglomeracions
  • els llibres es revisaran al magatzem d’Iddink, a Correos només caldrà portar els llibres, prèviament dipositats en una caixa o bossa ben protegida;
  • els alumnes de 2n de Batxillerat disposaran per retornar-los d’un termini més llarg;
  • tota la informació de com fer-ho estarà redactada al dors de l’albarà de devolució que, com cada any, s’enviarà per mail a les famílies i estudiants.

Operativa 2020-2021: adquisició d’EcoBooks

Enguany no és podran fer reunions informatives presencials a les famílies i per això hem realitzat una presentació virtual que pots veure aquí: https://vimeo.com/346361089.
 
També estem elaborant altres vídeos informatius de diferents aspectes dels serveis que oferim: com fer una comanda per Internet, com activar i accedir a llicències digitals, com retornar els ecoBooks, preus, retorn, gestió d’incidències, etc. 

Aquest any des d’Iddink us ajudarem de moltes altres formes:
1. Micro-web personalitzada (novetat); es una web específica amb la informació dels serveis d’Iddink únicament pel vostre centre; la segona  setmana de juny us facilitarem la URL per que pugueu accedir des d’aquest mateix espai.
2. Web d’Iddinkwww.iddink.cat; amb la informació general i des d’on es pot accedir a fer les comandes.
3. Altres mitjans de comunicació sense cost: correu postal, sms,..