Lloguer Armariets

L’Associació de Pares i Mares de l’Institut Pla de les Moreres, en coordinació amb el centre, posa a disposició de l’alumnat armariets per tal que es puguin desar aquells materials escolars que no calguin portar cap a casa cada dia.

Podrà fer servei d’aquests armariets l’alumnat que ho sol·liciti, prèvia signatura d’un contracte, per part del pare/mare, on s’especifiquen les normes d’ús d’aquest equipament, i deixar una fiança de 20€ que es retornarà en finalitzar el curs, al retornar la clau, si l’ús i la conservació de l’armari ha estat correcte.

Atenent al fet que l’oferta d’aquests armariets és molt inferior al nombre d’alumnes del centre hi tindran preferència l’alumnat que tingui un certificat mèdic oficial que reconegui l’impediment de l’alumne/a a arrossegar aquest pes.

La gestió d’aquest servei es porta a terme exclusivament per l’AMPA i està sotmés a les normes pròpies del centre.