Activitats de Música Digital

L’alumnat de Música Digital de 4t d’ESO ha creat vídeos d’anuncis publicitaris a partir de software lliure.

Dones i ciència

L’alumnat de 2n i 3r d’ESO, amb motiu del 8 de març, ha fet recerca de dones científiques i ha elaborat uns pòsters que llueixen a les parets de l’institut.

Video Mapping a 4t d’ESO

L’alumnat de Música Digital de 4t d’ESO ha creat amb els Chrome Books uns Video Mapping. El Video Mapping és una tècnica de projecció utilitzada per a projectar imatges i objectes virtuals de dues o tres dimensions sobre qualsevol tipus de superfície. Per realitzar-los és molt important la sincronització del ritme de la música amb la imatge.