ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR (2023-2027)

  • 3 membres del sector professorat
  • membre representant del sector mares, pares i tutors legals d’alumnes
  • 2 membres representant el sector alumnat