INFO Departament d’Educació

Dilluns 30 d’agost de 2021 s’ha presentat el PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021/2022 PER A CENTRES EDUCATIUS EN EL MARC DE LA PANDÈMIA, un document que serveix de guia als centres educatius per redactar el PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE enfront la COVID-19 així com establir els mecanismes de prevenció i gestió en casos de contagi.

Tot seguit els presentem la carta que els Consellers de Salut, Josep Maria Argimon i Pallàs, i d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray han adreçat conjuntament a totes les famílies així com el pla d’actuació en el marc de la pandèmia:

A diferència del pla d’actuació del curs anterior, aquest nou document així com la carta que ens adrecen els Consellers de Salut i d’Educació, posen un èmfasi especial en la vacunació no només com un mecanisme de protecció individual enfront la covid-19 sinó com un mecanisme per assegurar la màxima presencialitat en l’activitat lectiva i minimitzar, en la mesura que sigui possible, els confinaments tant individuals com col·lectius.

Tot seguit enllacem la roda de premsa de presentació de la informació a què hem fet referència en aquesta entrada: