Preinscripció Batxillerat 2023/2024

Pels alumnes que estan cursant 4tESO a l’Institut Pla de les Moreres.

Els alumnes que estan cursant 4tESO al nostre centre i decideixin cursar 1r de Batxillerat al nostre centre no caldrà que facin cap tràmit telemàtic. Els i les alumnes rebran les instruccions per procedir a la seva reserva de plaça i des de la Secretaria del centre realitzarem el procés de preinscripció pel procediment de reserva de plaça.

Serà prescriptiu que els alumnes que vulguin cursar Batxillerat el curs 2023/2024 presentin el full de preinscripció interna amb la tria de matèries de modalidat i optatives.

Pels alumnes procedents d’altres centres educatius

Entre el dimecres 19 i el dimarts 25 d’abril de 2023 estarà obert el període de preinscripció per cursar els estudis postobligatoris de BATXILLERAT a partir del curs 2023/2024. Una preinscripció que s’ha de fer exclusivament per procediments telemàtics.

Tanmateix cal que contactin amb el nostre centre i ens lliurin el full de tria de matèries de modalitat.

Un cop confirmada la preinscripció caldrà fer la matrícula entre el 22 de juny i el 3 de juliol de 2023.

El Departament d’Educació té en funcionament un portal web adreçat a les famílies i dedicat exclusívament per informar d’aquest procés i poder realitzar el tràmit de preinscripció:

https://preinscripcio.gencat.cat/

És molt important que les famílies feu un seguiment continuat de la informació que es pugui publicar i actualitzar en aquesta pàgina web oficial.

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l’alumne sol·licitant i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Com que els tràmits es faran EXCLUSÍVAMENT de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Tria de matèries de modalitat i matèries optatives

Per tal de conèixer quina és la demanda real de cadascuna de les opcions que oferim al Batxillerat, tots els alumnes hauran d’emplenar i lliurar el full de tria de modalitat i matèries optatives segons el model adjunt. Un document que en cas dels alumnes del nostre centre es lliurarà pels canals interns (tutories/Cap d’Estudis) i que pels alumnes externs caldrà lliurar a la Secretaria del centre o bé per correu electrònic (a8044168@xtec.cat).