Preinscripció Batxillerat 2021/2022

Per alumnes que estan cursant 4tESO a l’Institut Pla de les Moreres

Els alumnes que estan cursant 4tESO al nostre centre i decideixin cursar 1r de Batxillerat al nostre centre no caldrà que facin cap tràmit telemàtic. Els i les alumnes rebran les instruccions per procedir a la seva reserva de plaça i des de la Secretaria del centre realitzarem el procés de preinscripció pel procediment de promoció interna.

Per tots els alumnes procedents d’altres centres educatius

Entre el dimarts 11 i el dilluns 17 de maig de 2021 estarà obertel període de preinscripció per cursar estudis postobligatoris, BATXILLERAT o Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) a partir del curs 2021/2022. Un cop confirmada la preinscripció caldrà fer la matrícula entre el 12 i el 16 de juliol de 2021.

A continuació us mostrem un quadre resum amb les dates més significatives:

El Departament d’Educació ha posat en marxa un portal web adreçat a les famílies i dedicat exclusívament a informar d’aquest procés de preinscripció: https://preinscripcio.gencat.cat/

És molt important que les famílies feu un seguiment continuat de la informació que es pugui publicar i actualitzar en aquesta pàgina web oficial, de la que nosaltres ens farem ressò des d’aquesta pàgina web.

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de l’alumne sol·licitant i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places. Com que aquest any els tràmits es faran EXCLUSÍVAMENT de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Aquesta preinscripció telemàtica tindrà dues modalitats:

 •  Sol·licitud es presenta mitjançant el formulari electrònic: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil
 • Sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic: aquesta opció serà la que podran fer servir si no tenen cap dels certificats esmentats anteriorment.


Documentació per acreditar la identitat de l’alumne

Si la sol·licitud es presenta mitjançant formulari electrònic:

 • Eina d’identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d’identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.
 • Codi identificador de l’alumne o l’alumna el RALC: Tots els infants que han estat matriculats a Catalunya a partir del curs 2015-2016 tenen assignat un codi identificador del Registre d’alumnes de Catalunya, el RALC.
 • Si l’alumne a l’alumna no disposa del RALC, caldrà adjuntar:
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
  • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne
  • DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de l’alumne o l’alumna

Si la sol·licitud es presenta mitjançant formulari en suport informàtic:

 • Si és menor d’edat:
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació
  • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne
 • Si és major d’edat:
  • DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de l’alumne o l’alumna

Atenent les dificultats amb què les famílies es poden trobar davant d’aquesta nova modalitat de preinscripció EXCLUSÍVAMENT telemàtica des de la Secretaria del centre es farà suport i assistència presencial (amb cita prèvia) en el mateix període en què serà activa la preinscripció en horari de 8:00h a 14:00h.

Informació especifica pels alumnes procedents d’altres centres educatius

Per tal de conèixer quina és la demanda real de cadascuna de les opcions que oferim al Batxillerat abans de la preinscripció us demanem que empleneu el full de tria de modalitat i matèries optatives segons el model adjunt. Un document que cal lliurar a la Secretaria del centre (avisant amb antel·lació) presencialment o bé per correu electrònic (a8044168@xtec.cat):