Matèries Optatives (1r, 2n i 3r ESO)

El dimecres 4 de setembre, segons tenim publicat al calendari d’inici de curs, els alumnes de 1rESO, 2nESO i 3rESO, haureu de venir al centre per entregar el full de tria de les matèries optatives que cursareu durant el proper curs 2019/2020.

Aquest full us el podreu descarregar directament des d’aquesta pàgina per portar-lo degudament emplenat el dia 4 de setembre un cop hagueu analitzat les vostres preferències.

Els alumnes que no el portin se’ls facilitarà un model aquí mateix en el moment d’entregar-lo als seus tutors/es. En cas que un/a alumne no l’entregui se li assignaran les matèries optatives d’ofici.