Matèries Optatives (1r, 2n i 3r ESO)

TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES 1rESO, 2nESO i 3rESO

Els alumnes de 1rESO, 2nESO i 3rESO haureu de seleccionar les matèries optatives que preferentment esteu interessats/des en cursar trimestralment el curs 2021/22. En total cursareu 3 matèries optatives diferents per cadascun dels 3 trimestres del curs. És a dir, l’oferta de matèries optatives per cadascun dels nivells, l’haureu de classificar-les segons les vostres preferències

Sempre intentem, des dels equips de coordinació, assignar les 3 matèries optatives triades preferentment per l’alumne però cal tenir en compte que les ràtios dels alumnes poden fer que això no sempre sigui possible.

COM FER LA TRIA D’AQUESTES MATÈRIES OPTATIVES

Els alumnes de 1rESO faran la tria d’aquestes matèries presencialment a la Sala d’Actes del centre el dia 2 de setembre de 2021 a les 9:30h. Si hi ha qualsevol circumstància que impedeixi que l’alumne/a pugui assistir aquest dia per fer la tria us recomanem imprimir el document PDF, emplenar-ho i enviar-lo (podeu escanejar el document amb qualsevol aplicació mòbil) a l’adreça del centre (a8044168@xtec.cat) identificant correctament les dades de l’alumne i posant a l’assumpte del missatge: TRIA MATÈRIES OPTATIVES 1rESO.

Els alumnes de 2nESO i 3rESO faran la tria d’aquestes matèries optatives a través dels següents enllaços:

OBSERVACIONS:

  • Aquests formularis NOMÉS es poden trametre una única vegada
  • Els formularis romandran oberts fins el 2 de setembre de 2021.
  • Per poder accedir-hi cal tenir obert el compte del domini del centre @institutpladelesmoreres.cat
  • En finalitzar el formulari podeu rebre una còpia de la vostra tria i la vostra adreça electrònica quedarà desada
  • Les matèries triades com a opció 1, 2 i 3 tindran preferència perquè us siguin assignades al llarg dels tres trimestres.
  • A 3rESO els alumnes de FRANCÈS cursaran aquesta matèria tot el curs.
  • Els alumnes que no emplenin el formulari de tria se’ls assignarà les matèries optatives d’ofici.

Finalment us informem de l’oferta d’aquestes matèries optatives per nivells i us fem una breu descripció del seu contingut: