Matèries Optatives (1r, 2n i 3r ESO)

TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES 1rESO, 2nESO i 3rESO

Els alumnes de 1rESO, 2nESO i 3rESO haureu de fer una tria de matèries optatives que cursareu quadrimestralment el curs 2020/21. Triareu les matèries segons les vostres preferències tot sabent que les ràtios d’alumnes en aquestes matèries estan limitades.

A continuació us informem de l’oferta d’aquestes matèries optatives i us fem una breu descripció del seu contingut:

Per fer la tria de les matèries optatives caldrà que accediu als formularis que us enllacem tot seguit sent IMPRESCINDIBLE accedir amb el compte del domini del centre @institutpladelesmoreres.cat. Per cada matèria optativa haureu de clicar quina és la vostra opció: si us interessa molt clicareu 1a opció i si no us interessa posareu una opció més endarrerida. Només podreu emplenar el formulari un sol cop, per tant és important que tingueu clar les vostres preferències. En cas que no empleneu el formulari se us assignaran les matèries optatives d’ofici.

  • Tria matèries optatives 1rESO: termini exhaurit
  • Tria matèries optatives 2n ESO: termini exhaurit
  • Tria matèries optatives 3rESO – 1r quadrimestre: termini exhaurit
  • Tria matèries optatives 3rESO – 2n quadrimestre: termini exhaurit

Els alumnes de 1rESO faran aquesta tria PRESENCIALMENT el dijous 3 de setembre a les 9:30h. Aprofitarem aquesta primera trobada presencial per donar-los accés al seu compte corporatiu del centre.

És important que consultin periòdicament la web del centre ja que anem actualitzant la informació a mesura que disposem de nova informació de l’àmbit sanitari.