Matèries Optatives (2n ESO i 3r ESO)

Tria de matèries optatives (2nESO i 3rESO)

Els alumnes de 2nESO i 3rESO haureu de seleccionar les matèries optatives que preferentment esteu interessats/des en cursar trimestralment el curs 2023/24. En total cursareu 3 matèries optatives diferents per cadascun dels 3 trimestres del curs. És a dir, l’oferta de matèries optatives per cadascun dels nivells, l’haureu de classificar-les segons les vostres preferències

Sempre intentem, des dels equips de coordinació, assignar les matèries optatives triades en primeres opcions per l’alumne però cal tenir en compte que les ràtios i les tries efectuades pels propis alumnes poden fer que això no sempre sigui possible.

Com fer la tria d’aquestes matèries

Els alumnes de 2nESO i 3rESO faran la tria d’aquestes matèries optatives a través dels següents enllaços:

  • Tria matèries 2nESO
  • Tria matèries 3rESO

OBSERVACIONS:

  • Aquests formularis NOMÉS es poden trametre una única vegada
  • Els formularis romandran oberts fins el 25 d’agost de 2023.
  • Per poder accedir-hi cal tenir obert el compte del domini del centre @institutpladelesmoreres.cat
  • En finalitzar el formulari podeu rebre una còpia de la vostra tria i la vostra adreça electrònica quedarà desada
  • Les matèries triades com a opció 1, 2 i 3 tindran preferència perquè us siguin assignades al llarg dels tres trimestres.
  • La matèria optativa de FRANCÈS es cursa al llarg de tot el curs.
  • Els alumnes que no emplenin el formulari de tria se’ls assignarà les matèries optatives d’ofici.

Finalment us fem una breu descripció del seu contingut: