Calendari de Setembre 2020

Matèries pendents 1rBTX

Les proves extraordinàries de 1rBTX es realitzaran tal i com ja estava previst a la Programació General Anual del curs 2019/2020, els dies 2 i 3 de setembre de 2020 segons el calendari adjunt:

FAMÍLIES

PRESENTACIÓ PLA d’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

L’organització del curs 2020/2021 està supeditada a l’excepcional situació sanitària provocada per l’afectació de la COVID-19. Tot els centres hem elaborat un Pla d’Organització de Centre que regularà i vertebrarà el funcionament del nostre centre per tal de permetre, malgrat tot, la màxima presencialitat dels seus fills/es i intentar que l’activitat lectiva es pugui desenvolupar amb la màxima normalitat possible.

Per aquest motiu, atenent la importància d’aquest pla, abans de l’inici de l’activitat lectiva el presentarem de manera presencial a Can Papasseït en les següents dates:

  • Dimarts 1 de setembre a les 19h: Famílies de 1r i 2n de Batxillerat
  • Dimecres 2 de setembre a les 19h: Famílies de 1rESO
  • Dijous 3 de setembre a les 19h: Famílies de 2nESO
  • Dimarts 8 de setembre a les 19h: Famílies de 3rESO
  • Dimecres 9 de setembre a les 19h: Famílies de 4tESO

La darrera setmana d’agost actualitzarem aquesta informació per si no fos possible realitzar presencialment aquesta trobada.

ALUMNES

TRIA MATÈRIES OPTATIVES 1rESO

Presencialment al centre el 3 de setembre de 2020 a les 9:30h segons s’explica a l’apartat web https://institutpladelesmoreres.cat/materies-optatives-1r-2n-i-3r-eso/

TRIA MATÈRIES OPTATIVES 2nESO i 3rESO

A través de formulari web segons s’explica a l’apartat web https://institutpladelesmoreres.cat/materies-optatives-1r-2n-i-3r-eso/ entre els dies 24 d’agost i el 5 de setembre de 2020.

PRESENTACIONS D’INICI DE CURS

El dilluns 14 de setembre es portaran a terme les presentacions d’inici de curs segons el següent horari:

  • 8:30h: 1r i 2n de Batxillerat
  • 9:00h: 4tESO
  • 9:30h: 3rESO
  • 10:00h: 2nESO
  • 10:30h: 1rESO

PROFESSORS/ES

El centre obrirà les portes el dimarts 1 de setembre a les 8:00h moment a partir del qual es procedirà a la recepció de tot el professorat i la posada en marxa del Pla d’Acollida del Professorat.

El professorat que s’incorpora per primer cop al nostre centre és molt important que adreci un correu electrònic a l’adreça del centre (a8044168@xtec.cat) indicant a l’assumpte “Professorat nou 2020/21” i al cos del missatge inclogui totes les seves dades personals incloent l’adreça XTEC, si en disposa.