Intercanvi de cartes amb Croàcia

Aquest curs, tot i la pandèmia, l’alumnat de 1r d’ESO ha pogut participar en el projecte internacional Erasmus+ KA2. S’han intercanviat cartes i vídeos amb alumnes de Croàcia, i han pogut conèixer tradicions molt diferents a les d’aquí.

This year, despite the pandemic, 1st ESO students have been able to take part in the International Project Erasmus+ KA2. They have exchanged letters and videos with some students from Croatia, and they have learnt about new traditions and festivities.