Trobada de corals de l’Anoia

La Trobada de Corals de la Comarca, que ja fa uns cursos que es realitza, comptava durant el curs 2019-2020 amb la participació de 12 professors i 5 centres: Institució Igualada, Escola Anoia, Institut Pla de les Moreres, Institut Joan Mercader i Institut Montbui, i s’emmarcava dins el Pla de Formació de Zona impulsat pel CRP de l’Anoia.
Un dels objectius prioritaris era poder fer el concert com el darrer curs, a Can Papasseit de Vilanova del Camí el dia 28 de maig de 2020.
Degut a la pandèmia no ha estat possible però es va acordar utilitzar els recursos i dispositius personals per realitzar aquest enregistrament per tal de donar un missatge d’esperança: Mirall de Pau.