Comiat de curs 2019/2020

Benvolgudes famílies,

Tanquem el curs 2019/2020 d’una forma tan atípica i excepcional com ho ha estat el propi desenvolupament del curs acadèmic com a conseqüència d’una pandèmia històrica d’abast mundial. Per primer cop en la història del centre hem hagut de tancar-lo sense veure’ns, sense compartir l’entrega presencial de butlletins finals i sense el tradicional acte de reconeixement a l’alumnat que finalitza etapa educativa (4tESO i 2nBTX). 

Un confinament estricte de la població, que ha acabat allargant-se fins pràcticament la fi del curs escolar, i l’obligada necessitat de no abandonar acadèmicament l’alumnat van implicar desenvolupar, amb un temps rècord, un nou model educatiu basat únicament en una docència telemàtica. Cap sistema educatiu del món, en les seves etapes obligatòries, està preparat per aquests tipus de docència que no consisteix, només, a replicar les classes presencials a través de videotrucades sinó que requereix d’un esforç extraordinari del professorat per preparar tasques i activitats que siguin factibles des de la distància.

La incertesa i el desconeixement més absolut de l’abast real de l’afectació sanitària en les primeres setmanes de confinament van dificultar i endarrerir la presa de decisions en l’àmbit educatiu però malgrat això des del nostre centre, sensibles a les dificultats del moment, vam decidir treballar per oferir les màximes facilitats a famílies i alumnes:

  • Mantenint oberts i actius, de manera permanent, tots els canals d’informació amb famílies i alumnes a través de la missatgeria del centre i el web de centre.
  • Establint un pla de treball clar, concret i idèntic per tots els nivells educatius i des d’una única plataforma.
  • Establint uns criteris d’avaluació idèntics per tots els nivells educatius que resultessin el més favorables possibles a l’avaluació de l’alumnat.

Ara, un cop acabat el confinament i de retorn a una nova normalitat encarem uns cursos plens d’incertesa i des del punt de vista organitzatiu els centres haurem d’adaptar-nos als diferents escenaris possibles a què ens podrem enfrontar, com un retorn parcial o total a la docència telemàtica o una presencialitat no continuada. Per això, davant d’aquestes possibles dificultats us demanem confiança, suport i complicitat per assolir els objectius i reptes que se’ns plantegen.

No voldríem acabar aquest petit homenatge sense lloar l’esforç realitzat pel nostre alumnat durant tot aquest període de confinament i, específicament, per a qui ha pogut optar al premi d’excel·lència. Així mateix, cal felicitar l’alumnat que ha estat guardonat en certàmens externs de centre com ara el concurs de fotografia matemàtica, els premis Sambori d’expressió literària en llengua catalana o el guardó Josep Irla amb un treball de recerca de batxillerat.

Finalment, no podem acomiadar aquest curs sense expressar el nostre més sincer i afectiu condol per aquelles amistats, companys/es o familiars que ens han deixat com a conseqüència de la Covid-19.

Ens veiem el proper curs,

Pep Martí