Nova dotació de mascaretes corporatives

Els propers dies tots els nostres alumnes rebran, de forma totalment gratuïta, una nova mascareta corporativa de centre, gentilesa de l’AMPA.

Aquesta mascareta, que com bé sabeu està degudament homologada, és d’ús obligatori a les entrades i sortides del centre així com en els desplaçaments interns. Aquest fet ens permet ràpidament i de manera molt visual comprovar si cap alumne és fora de la seva zona preferent. Mentre els alumnes estan a l’aula poden fer ús d’altres mascaretes, si consideren que els resulten més còmodes.

És molt important que els seus fills/es facin ús de la mascareta també quan són fora del centre educatiu i un cop ha finalitzat l’activitat lectiva. Estem comprovant que la mascareta és un dels factors de protecció més importants per aturar la transmissió de la COVID-19.