Video Mapping a 4t d’ESO

L’alumnat de Música Digital de 4t d’ESO ha creat amb els Chrome Books uns Video Mapping.

El Video Mapping és una tècnica de projecció utilitzada per a projectar imatges i objectes virtuals de dues o tres dimensions sobre qualsevol tipus de superfície. Per realitzar-los és molt important la sincronització del ritme de la música amb la imatge.