Calendari general 3r trimestre

El passat 29 d’abril van rebre la informació detallada i per nivells educactius, ESO, 1rBTX i 2nBTX, de com es desenvoluparà aquest 3r trimestre, que es va iniciar endarrerit i en una situació excepcional de confinament i alarma nacional. En relació a aquest aspecte no hi han previsions que el possible desconfinament escalat que s’ha previst, permeti el retorn a les aules en situació ordinària i de normalitat.

Per aquest motiu i com bé saben, des del centre hem consensuat una planificació global de tasques i uns criteris d’avaluació generals que ens permetin actuar d’acord les ordres d’avaluació que regeixen aquests processos sota la premissa de NO PENALITZAR l’alumnat pel rendiment acadèmic que pugui tenir durant aquest 3r trimestre. Les notes finals es fonamentaran en els dos primers trimestres de curs que es van desenvolupar amb normalitat, no obstant les proves de recuperació seran de forma telemàtica (si no hi han noves condicions).

Els sistema educatiu ordinari mai abans s’havia trobat amb una situació tan anòmala com l’actual i tots estem fent grans esforços per reinventar-se i convertir les eines digitals, fins ara elements complementaris de la tasca docent, en l’única eina disponible. Us encoratgem que feu partíceps els vostres fills/es d’aquestes tasques i no perdin el contacte amb aquestes propostes formatives.

Voldria recordar-los que els seus referents principals són els tutors/es dels seus fills/es i que poden contactar amb ells a través del portal web de iEduca o a través de l’aplicació mòbil, si la tenen instal·lada Tokapp.

Els seus fills/es disposen de l’adreça corporativa @institutpladelesmoreres.cat amb el que accedeixen a les tasques i poden contactar amb l’equip docent.

Per qualsevol altra circumstància poden contactar amb el centre a través del formulari que trobaran a la nostra web a l’apartat INSTITUT/Contacte.

Finalment, els adjunto documents molt importants a tenir en compte:

Tal i com resulta prescriptiu un cop es lliurin les notes finals extraordinàries hi haurà un període de reclamació qu finalitzarà dilluns 29 de juny de 2020 a les 12:30h. Aquestes possibles reclamacions s’stendran exclusívament de forma telemàtica amb el/la professor/a afectat/da. En cas que aquesta reclamació s’hagi de resoldre presencialment només podrà ser el dilluns 29 de juny de 2020 entre les 9:00h i les 12:30h i caldrà avisar amb la suficient antel·lació el/la professor/a afectat/da perquè pugui assistir. Hi ha professorat VULNERABLE que té prohibit l’accés al centre.