VISITA AL CAMPUS UNIVERSITARI D’IGUALADA

Avui, 30 de gener de 2019, l’alumnat del batxillerat científic i tecnològic ha visitat el Campus Universitari d’Igualada, com ja va sent una tradició. Hem estat rebuts per la Mireia Cobos i la Rosa Cuadros, que ens han explicat els estudis que es feien al campus, les seves sortides professionals i han fet una mica de balanç de l’oferta formativa vers les necessitats de l’entorn. A continuació, per nivells han rebut una xerrada sobre iniciació a la recerca per als alumnes de primer, mentre els de segon feien un taller d’organització industrial. Tot seguit ens hem separat en tres grups: els tecnòlegs han fet un taller informàtica, molt focalitzat en l’ús de les noves tecnologies pels usuaris, mentre que els científics de primer mesuraven la duresa de l’aigua, i els de segon feien unes pràctiques de tècniques instrumentals, un taller molt lligat al currículum de química de segon. 

Una sortida important des del punt de vista de l’orientació acadèmica i professional, que completarem el dia 15 amb la visita a la Fira Igualada Universitària, però també molt interessant des del punt de vista tècnic i pràctic.