Convocatòria beca de biblioteca

Us informem que s’ha obert la convocatòria de dues beques per alumnes de 2n curs de batxillerat, per a realitzar tasques d’atenció a l’alumnat, d’arxiu i préstec a la biblioteca de l’institut, durant la franja horària d’esbarjo (11:00h a 11:30h). Entre els/les becats/des es repartiran els horaris de pati setmanal (una mitjana de deu sessions mensuals per alumne).

Els/les interessats/des han de presentar a la professora Anna Garcia, responsable de la biblioteca, un document escrit on hi consti el nom i els cognoms, la data de neixement, el número del NIF i explicant el seu interès i compromís a acceptar les tasques que se li encomanaran.

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà l’1 d’octubre de 2022.

Una comissió de professors/es conjuntament amb la responsable de la biblioteca escollirà entre tots els participants.

L’AMPA de l’institut Pla de les Moreres assumeix l’import íntegre d’aquestes beques.

  • PARTICIPANTS: alumnes de 2n de batxillerat
  • TASCA: treballs de biblioteca
  • HORARI: d¡11h a 11:30h durant 2o 3 cops per setmana cada becat
  • DURADA: des de l’obertura de la biblioteca fins l’acabament del curs escolar
  • IMPORT: 250€ cada beca
  • PAGAMENT: 100€ pr nadal i 150€ a final de curs