Els pirates, a l’institut

Els pirates han arribat a Vilanova. L’alumnat de 1r d’ESO s’ha endinsat en el món de la pirateria. Des del departament de llengua catalana, se’ls ha proposat de fer el projecte “Els pirates”, que ha consistit a cercar informació sobre algunes biografies molt interessants: Anne Bonny, Barbanegra, William Kidd, Ching Shih i Black Sam. Han fet un viatge en el temps per descobrir molts aspectes sobre tots aquests temibles personatges. L’alumnat, en grups cooperatius, un cop ha tingut la recopilació de dades feta, ha seleccionat la informació més rellevant i n’ha elaborat pergamins d’allò més originals, que li han servit de suport per a les exposicions orals. Com a complement, l’alumnat també ha creat uns cofres que contenen vocabulari emblemàtic dels botins per tal de treballar altres continguts de la matèria de llengua catalana. Tota una aventura!