Eleccions al Consell Escolar

Amb la publicació de la Resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari i el règim de procés electoral per renovar els membres dels consells escolars del centres públics i privats sostinguts amb fons públics, s’inicia el procés per la renovació parcial d’un dels màxims òrgans de govern dels centres educatius. Un procés que va quedar aturat i que no es va portar a terme el 2020 com a conseqüència de la pandèmia i de les restriccions a què ens vam veure sotmesos.

Aquest procés electoral s’inicia el 2 de novembre de 2021 i implicarà la renovació parcial de tots els sectors que el conformen, exactament de:

 • 3 membres del sector professorat
 • 1 membre representant del sector mares, pares i tutors legals d’alumnes
 • 2 membres representant el sector alumnat
 • 1 membre del sector de Personal d’Administració i Serveis (PAS)
 • 1 membre del sector del Personal d’Atenció Educativa (PAE)

Com a mares, pares o tutors legals del nostre alumnat podeu presentar la vostra candidatura per formar part del Consell Escolar i representar així aquest col·lectiu de més de 1000 persones. És per això que caldrà que tingueu en compte les següents dates:

 • 2/11/2021, inici del procés electoral amb la publicació del cens de mares, pares o tutors legals. Aquest cens NOMÉS estarà disponible al tauler d’anuncis a l’interior del nostre edifici
 • 12/11/2021, data màxima per presentar la candidatura mitjançant el document adjunt en aquesta mateixa pàgina avant la Secretaria del centre
 • 16/11/2021, proclamació i publicació de les candidatures
 • 23/11/2021, VOTACIONS per escollir la mare, pare o tutor legal representant del sector pares/mares. Les votacions tindran lloc a la planta baixa del centre entre les 16:30h i les 20:00h.

Documents adjunts:

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Amb la publicació de la Resolució EDU/3043/2021, de 6 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari i el règim de procés electoral per renovar els membres dels consells escolars del centres públics i privats sostinguts amb fons públics, s’inicia el procés per la renovació parcial d’un dels màxims òrgans de govern dels centres educatius. Un procés que va quedar aturat i que no es va portar a terme el 2020 com a conseqüència de la pandèmia i de les restriccions a què ens vam veure sotmesos.

Aquest procés electoral s’inicia el 2 de novembre de 2021 i implicarà la renovació parcial de tots els sectors que el conformen, exactament de:

 • 3 membres del sector professorat
 • 1 membre representant del sector mares, pares i tutors legals d’alumnes
 • 2 membres representant el sector alumnat
 • 1 membre del sector de Personal d’Administració i Serveis (PAS)
 • 1 membre del sector del Personal d’Atenció Educativa (PAE)

Com a mares, pares o tutors legals del nostre alumnat podeu presentar la vostra candidatura per formar part del Consell Escolar i representar així aquest col·lectiu de més de 1000 persones. És per això que caldrà que tingueu en compte les següents dates:

 • 2/11/2021, inici del procés electoral amb la publicació del cens de mares, pares o tutors legals. Aquest cens NOMÉS estarà disponible al tauler d’anuncis a l’interior del nostre edifici
 • 12/11/2021, data màxima per presentar la candidatura mitjançant el document adjunt en aquesta mateixa pàgina avant la Secretaria del centre
 • 16/11/2021, proclamació i publicació de les candidatures
 • 23/11/2021, VOTACIONS per escollir la mare, pare o tutor legal representant del sector pares/mares. Les votacions tindran lloc a la planta baixa del centre entre les 16:30h i les 20:00h.

Documents adjunts: