Preinscripció Batxillerat 2020/21

Entre el 27 de maig i el 3 de juny de 2020 estarà obert el termini per presentar les sol·licituds de preinscripció per cursar estudis de BATXILLERAT el proper curs 2020/21.

Procediment de preinscripció per alumnes que actualment cursen 4tESO al nostre centre

No caldrà que facin cap tràmit de preinscripció, en ser alumnes del nostre centre nosaltres procedirem des de Secretaria a la seva promoció. Només caldrà que enviïn un correu electrònic, preferíblement des de l’adreça corporativa de l’alumne/a a l’adreça secretaria@institutpladelesmoreres.cat amb la següent informació:

Assumpte del missatge: Nom i cognoms de l’alumne.

Cos del missatge: Accepto la tria de matèries que vaig realitzar a travès del formulari de preinscripció interna. Si penseu fer algun canvi respecte el que ja ens vàreu informar, imprimiu l’arxiu de tria de matèries i adjunteu-lo al missatge.

Document adjunt: Justificant de pagament de la quota de material sociabilitzat i la quota de l’AMPA. La quota de material és de 25€, està bonificada per les sortides sense pernoctació que enguany no s’han pogut realitzar, i la quota de l’AMPA (una per família) és de 10€ (rebaixada un 33%). En total hauran d’ingressar 35€. Aquest pagament serà la confirmació de la matrícula.

Procediment de preinscripció per alumnes procedents d’altres centres

Els alumnes procedents d’altres centres haureu d’emplenar la sol·licitud de preinscripció telemàticament des de la web ESTUDIAR A CATALUNYA (Preinscripció Batxillerat).

Els procediments establerts per realitzar aquesta preinscripció són:

  • Sol·licitud electrònica: Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC). El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.
  • Sol·licitud amb suport informàtic: El tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic s’acaba amb l’enviament per correu electrònic del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre (a8044168@xtec.cat) demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.


A partir de l’1 de juny, la FASE II de desconfinament, els centres educatius podem reobrir i amb cita prèvia podrem atendre els seus dubtes.

Adjunt hi trobareu el full de tria de matèries segons la modalitat de Batxillerat que els vostres fills/es vulguin cursar i que també ens haureu de lliurar.

Pel cas dels alumnes que s’incorporen d’altres centres educatius la quota de material no té cap bonificació i és de 40€, tanmateix la quota de l’AMPA és la mateixa per tothom i és de 10€. Hauran per tant d’abonar un total de 50€. El document justificatiud’aquest pagament s’ha d’incloure al correu electrònic si no feu la preinscripció presencial (si aquesta fos possible).

El pagament de la quota assenyalada NO ÉS OBLIGATORI efectuar-la en el mateix període de preinscripció, però ens permet avançar tràmits i evitar, seguint instruccions, presencialitat als centres educatius. El termini màxim però, per abonar la quota de material i AMPA és el 14 de juliol de 2020.

Procediment per efectuar l’ingrés

El compte al que han d’efectuar l’ingrés és: ES41 2100 0373 1502 0009 5431

1.- Caixer automàtic: cal que indiquin el NOM i COGNOMS de l’alumne/a i el nivell que cursarà el 2020/2021 i que s’imprimeixin el resguard d’ingrés bancari.

2.- Banca electrònica: cal que indiquin en el concepte de la transferència el NOM i COGNOMS de l’alumne/a i el nivell que cursarà el 2020/2021 i que guardin el resguard que es genera en fer aquest tipus d’operacions.

Qualsevol circumstància personal que impedeixi fer l’abonament d’aquesta quantitat caldrà que l’adrecin presencialment a la Secretaria del centre un cop obrim les portes i l’atenció presencial sigui possible.

FULL TRIA MATÈRIES DE MODALITAT BATXILLERAT