Situació COVID al municipi

Des de l’Ajuntament i la Regidoria d’Educació, i en coordinació amb els centres educatius de Vilanova del Camí, es fa arribar aquest comunicat en relació a la situació alarmant envers la COVID al municipi, per tal d’extremar les mesures davant l’augment desmesurat de casos.