Matrícula ESO 2020/2021

La matrícula dels estudis d’ESO pel proper curs 2020/2021 estarà oberta del 13 al 17 de juliol de 2020. Durant aquest període les famílies fareu arribar a la Secretaria del centre qualsevol document que afecti a l’infant que s’hagi tramitat i/o actualitzat (domicili, dades de contacte, DNI, Targeta Sanitària, sentències judicials de custòdia, informes mèdics…)

Cada any molta d’aquesta informació la recollim durant el periode de confirmació de plaça però enguany com a conseqüència del tancament de tots els centres educatius ha resultat impossible de realitzar. La corresponent a 1rESO l’hem recollida durant el períodede preinscripció.

La confirmació de plaça i/o matrícula va acompanyada de l’abonament d’una quantitat econòmica en concepte de material fungible i d’altres recursos que els seus fills/es utilitzen al llarg del curs. Enguany aquesta quota està bonificada per 2nESO, 3rESO i 4tESO ja que hem aplicat els descomptes de les sortides sense pernoctació que no hem pogut realitzar i ja estaven abonades.

Tanmateix existeix la quota de l’AMPA, que enguany atenent les circumstàncies excepcionals que ens afecten s’ha rebaixat un 33% i serà de 10€ per família. Atenent al fet que aquesta quantitat reverteix directament sobre els seus fills/es i fer facilitar les gestions, es cobra conjuntament amb el material de centre.

Així doncs els informem de les quotes totals per cadascun del cursos que cal abonar preferentment abans del 17 de juliol:

  • 1rESO: 50€
  • 2nESO: 15€
  • 3rESO: 30€
  • 4tESO: 25€

Com procedir per fer aquest ingrés?

El compte al que han d’efectuar l’ingrés és: ES41 2100 0373 1502 0009 5431

1.- Caixer automàtic: cal que indiquin el NOM i COGNOMS de l’alumne/a i el nivell que cursarà el 2020/2021 i que s’imprimeixin el resguard d’ingrés bancari.

2.- Banca electrònica: cal que indiquin en el concepte de la transferència el NOM i COGNOMS de l’alumne/a i el nivell que cursarà el 2020/2021 i que guardin el resguard que es genera en fer aquest tipus d’operacions.

Qualsevol circumstància personal que impedeixi fer l’abonament d’aquesta quantitat caldrà que s’adrecin presencialment a la Secretaria del centre un cop obrim les portes i l’atenció presencial sigui possible (estat Fase 2 de desescalada en el desconfinament)