Llibres de text, lectura i materials 2020/2021 (MODIFICADA)

Al final d’aquesta pàgina trobaran els llistats de llibres de text, lectures obligatòries i, si s’escau, de materials recomanats pel proper curs 2020/2021.

La greu crisi sanitària, l’obligat confinament de tota la població i la suspensió de les classes presencials ens ha fet prendre la decisió de continuar un curs més amb els mateixos llibres de text que el curs anterior malgrat que el període de permanència ja ha caducat. El llibres de lectura obligatòria s’han actualitzat i s’han de tenir en propietat per garantir les mesures sanitàries.

Amb la publicació de les Instruccions d’Inici de Curs 2020/2021 a data 21 de juliol de 2020 es confirma que l’organització dels centres educatius no ha de respondre només a criteris educatius sinó especialment a criteris sanitaris per tal de poder tenir els centres ducatius oberts i segurs malgrat l’afectació sanitària.

Aquest fet ha implicat una reorganització de la càrrega horària de tot el currículum d’ESO fet que també implica un canvi del nostre disseny curricular i en conseqüència el com atendrem la diversitat en relació als aprenentatges. En definitiva, TOTS ELS ALUMNES FARAN SERVIR ELS MATEIXOS LLIBRES DE TEXT I LECTURA (menys a les matèries optatives de 4tESO).

Els informem que a l’inici del curs escolar gestionarem la compra d’un material per l’àrea de Tecnologia per poder cobrir la possibilitat de la docència telemàtica en cas que hi hagin confinament parcials o totals.

Presteu també especial atenció al fet que a 4tESO i a Batxillerat hi han matèries de modalitat i que per tant no tots els alumnes han de comprar els mateixos llibres de text

Així doncs, les famílies teniu els següents canals per tal d’adquirir els llibres de text:

  • Comprar els llibres en qualsevol punt de venda a preu de mercat.
  • Comprar els llibres a la Cooperativa ABACUS i pel fet de ser socis de l’AMPA gaudireu de descomptes (20% en llibres de text d’ESO, 5% de descompte en llibres de BATX i 5% en llibres de lectura)
  • Adquirir els llibres a través de l’empresa IDDINK. En aquest cas es tracta d’un sistema de reutilització de llibres (EcoBooks) que us permetrà aconseguir uns estalvis considerables respecte el preu de compra. Teniu tota la informació en l’apartat web Institut/AMPA/IDDINK.

En relació a la llista del material escolar recomanat, NO CAL COMPRAR-LO NOU si ja disposeu d’aquest material. Es pot aprofitar el material que ja heu vingut fent els cursos anteriors.