COVID-19

El curs 2020/2021 s’iniciarà amb un funcionament de centre i una organització curricular absolutament diferent a la que hem conegut o aplicat anteriorment.

La situació sanitària actual ens demana uns plantejaments que permetin mantenir oberts els centres educatius i que alhora esdevinguin espais segurs, pels alumnes, pel personal docent i pel personal no docent.

Per aquest motiu hem dissenyat un PLA d’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 2020/2021 que regula precíssament aquests nous mecanismes i les noves conductes que haurem de mostrar a l’interior del centre educatiu.

Tot seguit els enllaço el document que conté aquest pla d’organització i els prego que el llegeixin atentament per la importància que tindrà en el dia a dia. Aquest document pot patir modificacions, revisions i esmenes i anirem actualitzant el seu contingut:

PLA d’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 2020/2021 (versió revisada 21/09/2020)

Destacar d’aquest pla:

  • els horaris d’entrades i sortides
  • els accessos al recinte i l’edifici escolar
  • l’assignació de patis
  • les normes de conducta que poden implicar incoació de processos disciplinaris
  • protocol de gestió de casos compatibles amb simptomatologia COVID-19
  • restriccions a l’hora d’accedir al centre educatiu

Documents annexos:

Informació del Departament d’Educació:

GESTIÓ CASOS COVID

Tot seguit adjuntem el darrer document adoptat pel Departament d’Educació en relació a la Gestió de casos Covid-19 als centres educatius de data 9 de setembre de 2020:

Tanmateix i tenint en compte que la simptomatologia Covid és compatible amb un nombre considerable d’altres malalties comunes però també transmissibles, a continuació els adjuntem un document procedent de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per tal que tinguin els criteris de no assistència a l’escola per causa de malalties transmissibles: