Calendari escolar 2022/2023

El calendari escolar es regeix per l’Ordre EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022/2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

En l’educació secundària obligatòria (ESO) les classes s’iniciaran el 7 de setembre de 2022 i al batxillerat les clases s’iniciaran el 8 de setembre de 2022 (prèvia autorització de la Direcció dels Serveis Territorials i atenent que el dilluns 5 de setembre de 2022 és festa local).

Les activitats escolars a l’ESO i el Batxillerat finalitzen el 20 de juny de 2023. Les activitats d’avaluació extraordinària de batxillerat es realitzaran després de l’avaluació final ordinària, entre el 15 i el 20 de juny de 2023.

Vacances escolars

· Nadal: del 22/12/2022 al 08/01/2023 ambdós inclosos.
· Setmana Santa: del 3/04/2023 al 10/04/2023 ambdós inclosos.

Dies festius i/o de lliure disposició

· 31/10/2022
· 09/12/2022
· 20/02/2023
· 17/03/2023
· 29/05/2023
· 11/04/2023 (Dimarts Sant Crist, posterior a Setmana Santa)

Els dies 21 de desembre de 2022 (festa de Nadal), el 21 d’abril de 2023 (celebració diada de Sant Jordi), i els dies 19 i 20 de juny de 2023 hi haurà un calendari específic amb uns horaris d’activitats diferent al corresponent a l’activitat lectiva amb finalització a les 13:30h.