PLA ESPORT-ESCOLA

PLANIFICACIÓ ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

El curs 2022/2023 s’han programat tota una sèrie d’activitats esportives en horari extraescolar per tal de potenciar la pràctica esportiva NO FEDERADA i així potenciar hàbits i estils de vida saludables.

Les activitats previstes són: bàsquet, futbol sala, voleibol, dança urbana i tennis.

Per poder participar-hi cal una inscripció prèvia a travès del FORMULARI INSCRIPCIÓ.

Els preus previstos NO COBREIXEN el cost real de les activitats però des del centre es considera, igual que els cursos anteriors , la importància de la pràctica esportiva de manera regular com un hàbit saludable de vital importància però també d’integració i sociabilització. Per aquest motiu aquestes activitats i en cursos anteriors, han estat subvencionades per programes europeus com el POEFA o PROA+.

No obstant aquestes activitats es duran a terme sempre i quan hi hagi un mínim de 10 participants en els esports de bàsquet, voleibol, dança urbana i futbol sala, i un mínim de 6 participants en l’activitat de tennis i tots els participants estiguin al corrent en el pagament de les quotes (sigui en la modalitat que sigui, mensual, quadrimestral o anual).

Podreu fer el pagament, per banca electrònica, transferència o ingrés en efectiu des del caixer, en el següent número de compte: LA CAIXA: ES4121000373150200095431

Cal tenir present que en el moment de fer el pagament s’ha de posar el nom i cognoms del nen/a i l’activitat esportiva que vol realitzar. El resguard de l’ingrés s’ha d’entregar a la Secretaria de l’Institut.