Els alumnes de Batxillerat fan una visita cultural a Barcelona

El dijous 9 de novembre, l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat que cursen les matèries de modalitat i optatives de Literatura Catalana, Literatura Castellana i Creació Literària, han visitat la gran llibreria Ona i l’emblemàtica biblioteca de la Facultat de lletres de la UB.