Última actualització del protocol COVID

A continuació es poden consultar els últims documents publicats referents a la gestió dels casos COVID als centres educatius:

Per més informació consulta el Pla d’organització de centre 2021/2022.

Actualitzat el 17 de gener de 2022