PORTES OBERTES 2022

Tal i com és habitual com actuació prèvia a les preinscripcions als estudis obligatoris, els centres educatius portem a terme les Jornades de Portes Obertes. Aquest curs per tant, els centres educatius organitzarem aquestes jornades seguint les indicacions que hem rebut des del Departament d’Educació i amb les restriccions que ens imposa el COVID.

Els informem doncs que aquesta Jornada de Portes Obertes tindrà lloc els dimarts 1 de març i dimarts 8 de març de 2022 a les 18:00h.

Per poder assistir-hi cal que, amb la suficient antel·lació, contactin telefònicament amb la Secretaria del centre, bé telefònicament (93 804 19 50) entre les 8:00h i les 14:00h, bé a través del correu electrònic del centre (a8044168@xtec.cat) o bé a través del formulari de contacte que trobaran a la nostra web (https://institutpladelesmoreres.cat/contacte/) per reservar el seu accés. En cas que assisteixin sense cita prèvia el seu accés quedarà a l’espera que hi puguin quedar vacants.

És important que ens comuniquin les dades del/s progenitor/s que assistiran a la Jornada de Portes Obertes així com de l’alumne/a que representen i el centre de procedència.

Es recomana que assisteixi a la Jornada de Portes Obertes només un dels dos progenitors responsable de l’alumne però només és una recomanació. Els alumnes NO TENEN PERMÈS l’accés al centre en aquestes jornades.

En aquesta trobada els explicarem, amb la màxima proximitat i exactitud possible, el Projecte Educatiu que el nostre centre porta a terme durant l’etapa d’ESO, etapa que els seus fills/es iniciaran el proper curs escolar.

Finalment recordar-los que aquestes Jornades de Portes Obertes van adreçades EXCLUSIVAMENT a les famílies en què el seu fill/a inicia 1rESO o bé qualsevol altre curs si s’incorpora procedent d’altre municipi.

Esperem comptar amb la seva participació i esperem que puguin reservar la seva plaça tan aviat com els sigui possible.