INFORMACIÓ VAGA GENERAL 18oct2019

Els informem que la VAGA GENERAL convocada per alguns sindicats per demà divendres 18 d’octubre tindrà importants afectacions al nostre centre ja que en aquests moments el 75% del professorat secundarà aquesta convocatòria.

Aquesta circumstància ens obliga a informar-los que l’activitat lectiva normal NO ES PODRÀ GARANTIR. Només un membre de l’equip directiu romandrà de guàrdia per atendre i gestionar la jornada de vaga.

Atès que algunes famílies ja han adreçat alguns dubtes intentarem donar una resposta el més aclaridora possible:

Serveis Mínims

Estan decretats per l’Ordre TSF del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i pel cas dels centres docents publics no universitaris els serveis mínims és un membre de l’equip directiu. Trobaran aquesta resolució a la pàgina web d’aquest departament.

Faltes d’assistència dels alumnes

Els/Les professors/es en vaga NO PODEN SER SUBSTITUÏTS, per tant les seves funcions tampoc podran ser substituïdes per respectar aquest dret de vaga (no es passarà control d’assistència dels alumnes que pertanyin a professors/es en vaga). Els alumnes que accedeixin al centre seran atesos amb el personal que no faci vaga però atenent al fet que a hores d’ara el seguiment previst és massiu ja podem assegurar que no tindran activitat docent ordinària.

Informar també que les mares i pares de la nostra comunitat educativa també heu rebut informació d’aquests fets a través de la missatgeria i de l’aplicació mòbil.

Moltes gràcies i rebin cordials salutacions

Rebeu salutacions cordials.