Projecte Educatiu
El Projecte Educatiu de Centre (PEC) així com d'altres documents que pengen d'aquest Projecte Educatiu estan actualment, com a documents vius que són, en fase de revisió i actualització. Properament, un cop revisats, actualitzats i aprovats, tornaran a estar a disposició pública en aquest mateix apartat. Mentrestant el centre és obert per resoldre qualsevol dubte al respecte, tal i com sempre hem procedit.Rebin cordials salutacions