Confirmació de plaça per 2nESO, 3rESO i 4tESO
Els alumnes que ja estan cursant estudis d'ESO (1r, 2n o 3r) al nostre centre i el curs vinent vulguin continuar al nostre centre, caldrà que facin la confirmació de plaça o matrícula. Aquest tràmit també l'hauran de fer aquells alumnes de 4tESO que no superaran l'etapa i hàgin de repetir curs segons les orientacions que rebin de l'equip docent.
Per aquest motiu hauran d'entregar a la Secretaria del nostre centre, entre el 7 i el 15 de maig, la següent documentació:
  • Justificant d'ingrés bancari a nom de l'alumne per l'import de 55€ segons instruccions que adjuntem. En aquest import s'inclouen els 15€ de la quota de l'AMPA que és una quota per família i no per alumne.
  • Carta de compromís educatiu
  • Autorització de l'ús de la imatge
  • Autorització d'ús de recursos digitals
  • Autorització a les sortides d'entorn
  • Informe de Salut general
  • Informe de Salut específic per la matèria d'Educació Física
Tots aquest documents s'entregaran des de les tutories als vostres fills/es. En cas que no us arribin o es perdin els podreu descarregar des d'aquesta mateixa pàgina.
És molt important respectar els terminis i aportar tota aquesta informació actualitzada.