Excursions i sortides 2017/2018
Benvolguts pares i mares,

Com bé sabeu aquest estiu hem incorporat una novetat en relació a la planificació i gestió de les sortides i excursions, que cada any s'organitzen des dels diferents nivells i departamets didàctics del centre, i que van adreçades a complementar el currículum dels vostres fills i filles. Els adjuntem la relació d'aquesta planificació per l'ESO i el Batxillerat.
Aquest canvi consisteix en un avançament en la planificació d'aquestes activitats, que NO INCLOUEN PERNOCTACIÓ, i en conseqüència en avançar l'abonament del cost d'aquestes activitats. Moltes d'aquestes activitats requereixen fer reserves amb molta antel·lació per no quedar-se sense places.
El cost de les sortides que ara abonaran inclouen els desplaçaments, les entrades i, si s'escau, el corresponent monitoratge.
D'altra banda el fet que aquestes excursions s'hagin d'abonar a través de la plataforma IDDINK és només una qüestió pensada en el fet que la immensa majoria de famílies adquireixen els llibres de text a través d'aquesta plataforma i per tant, poder unificar i facilitar els canals de compra i gestió.
Les famílies que no adquireixin els llibres de text a través d'IDDINK o bé tinguin una altra casuística personal es podran adreçar directament al centre (setembre) i s'atendrà de forma personal i individualitzada la seva situació.
Aquest nou model de planificació i gestió que hem incorporat ha sigut resultat d'un consens al claustre de professors, amb l'AMPA i amb el Consell Escolar.

Rebin salutacions cordials,