Orientació d'Estudis Universitaris a Catalunya
Des de la Secretaria d'Universitats i Recerca s'ha presentat el nou portal web CANAL UNIVERSITATS que ha de ser el referent per l'orientació a la universitat dels alumnes de Batxillerat i CFGS. Tanmateix es recomana que per tal de disposar de la informació oficial i actualitzada es consultin sempre els webs institucionals d'aquesta Secretaria d'Universitats i Recerca.
A continuació us fem el recull de tots aquets webs:
Aprofitem per adjuntar-vos la taula de ponderacions de les matèries en funció dels estudis universitaris que vulgueu escollir.

Les dates més significatives que cal tenir en compte són:

PREINSCRIPCIONS 2017
 • 6 juny - 3 juliol: Preinscripcions de la convocatòria de juny
 • 20 i 21 de setembre: Preinscripcions de la convocatòria de setembre
 • 6 - 8 de febrer: Preinscripcions als centres universitaris que ofereixen places al febrer
Abans que finalitzin els periodes de preinscripcions es poden fer modificacions de les preferències preinscrites.

PUBLICACIÓ ASSIGNACIÓ PLACES UNIVERSITÀRIES 2017

 • 11 juliol: 1a assignació convocatòria de juny
 • 24 de juliol: 2a assignació convocatòria de juny
 • 5 de setembre: 1a reassignació convocatòria de juny
 • 14 de setembre: 2a reassignació convocatòria de juny
 • 20 de setembre: 3a reassignació convocatòria de juny
 • 27 de setembre: 4a reassignació convocatòria de juny
 • 27 de setembre: assignació convocatòria de setembre
 • 2 d'octubre: 1a reassignació convocatòria de setembre
El 24 d'octubre es tancarà la preinscripció universitària. Entre el 27 de setembre i el tancament de la preinscripció hi hauran reassignacions succesives de la convocatòria de juny aproximadament cada 10 dies. Us adrecem però a què reviseu atentament la Resolució EMC/1256/2017 per tal que us ajusteu a les vostres casuístiques personals.
A tots els efectes el mes de juliol és hàbil des del punt de vista administratiu universitari.