Proves GESO
Tal i com preveu la normativa, al llarg del mes de març es portaran a terme les proves GESO que han de permetre obtenir el títol d'ESO a a quells alumnes que no el van poder obtenir en temps i forma.
Us adjuntem els continguts de cadascuna de les matèries afectades així com el calendari de les proves que es portaran a terme entre el 21 i el 25 de març de 2019.
En cas de qualsevol dubte o necessitat d'aclariment podeu contactar amb el centre en horari de matí de 8:00h a 14:30h o bé els dimarts a la tarda en horari de 15:30h a 17:30h.