Candidats al Consell Escolar 2018-2022
Un cop finalitzat el periode de revisió del cens electoral i del periode hàbil per presentar candidatures per formar part del Consell Escolar pel periode 2018-2022, ja tenim definides les candidatures del sector pares i del sector alumnes.

SECTOR PARES

Mª Carmen Sola Clavero  Fina Espin López
 Sonia Alcaina Garcia-Muñoz Yolanda Carmona Vergés

Mª Carmen Sola Clavero: Tinc 42 anys, mare de dos fills de 8 i 12 anys. Treballo a Igualada a una empresa de productes químics del sector curtits, com a responsable de logística i planning. Els trets que em defineixen és que sóc  treballadora, compromesa i responsable. El meu hobie és la lectura i passar el màxim temps possible amb la família.

M'agradaria dedicar una part del meu temps com a representant del consell escolar, i aportar les decisions correctes per aprovar tots aquells temes importants per als nostres fills.

Fina Espin López: Sóc la mare de l’Anna Checa i m’agradaria formar part més activament amb la meva col.laboració amb l’ Institut, formant part del Consell Escolar.

Sonia Alcaina Garcia-Muñoz: madre de Aaron Alcalá Alcaina 3.3 formó parte del consell escolar del Joan Maragall 

Yolanda Carmona Vergés: Benvolguts pares i mares.Sóc laYolanda i em presento com a representantdels pares delsalumnes,  al consell Escolar del InstitutPlà de les Moreres,per tal de transmetre la vostraopinió,ipoguemaprofitarl’eina que se’nsofereix de participar en l’educaciódelsnostresfills, i entre tots, aportar idees i propostes, per tal de millorarel nostreInstitut.

 


SECTOR ALUMNES


 Ester Parra Caelles
4tESO
 Sara Cordente Carmona
4tESO
Iratxe Redondo Arjona
(2nESO)
 


Ara us esperem a tots els pares i mares el dimarts 27 de novembre entre les 17:30h i les 19:30h perquè pugueu exercitar el vostre dret a vot i pugueu escollir un nou membre del sector pares que us representi, conjuntament amb els que ja en formen part, en l'òrgan colegiat de govern més important del centre, com ho és el Consell Escolar.
La mesa electoral estarà situada a l'entrada del nostre edifici just davant de la Secretaria.