CALENDARI DOCENT I D'ACTIVITATS JUNY 2018
El proper DIMECRES 13 de juny finalitzen les classes ordinàries i a partir de DIJOUS 14 de juny l'activitat acadèmica continua al centre amb el treball de sintesi (1r, 2n i 3r d'ESO), projecte de recerca (4t d'ESO), exàmens de recuperació de 3r trimestre d'ESO i 1r Batxillerat, exàmens extraordinaris de 2n Batxillerat i de millora de 1r Btx.
Aquestes activitats van lligades a horaris i calendaris específics i per això us adjuntem els calendaris d'exàmens de recuperació.
Tanmateix us assenyalem les dates més significatives:
 • 14-21 de juny Treball de síntesi (1r, 2n i 3r ESO) i Projecte de Recerca (4t ESO)
 • 14 de juny:Lliurament notes d'ESO i 1r BTX (3a avaluació)
 • 21-27 de juny: MATRICULACIÓ 1rESO
 • 20 de juny: lliurament Treballs de Síntesi (1r, 2n i 3r ESO) i Projectes de Recerca (4t ESO)
 • 21 de juny: Tribunals de Treballs de Síntesi (1r, 2n i 3r ESO) i Projectes de Recerca (4t ESO)
 • 15, 18, 20 i 21 de juny: exàmens de recuperació del 3r trimestre d'ESO i 1r BTX
 • 18, 19 i 20 de juny: exàmens extraordinàris de 2n Btx i de millora de 1r Btx
 • 25 de juny: (13.30h) lliurament NOTES FINALS 2nBTX (pels alumnes que han fet proves extraordinàries)
 • 27 de juny: (9h) Lliurament NOTES FINALS ESO i 1rBATXILLERAT
 • 28 de juny: A partir de les 19:30h actes de lliurament de diplomes i premis excel·lència a Can Papasseit.
 • 4-11 de juliol: MATRICULACIÓ BATXILLERAT