Preinscripció i matrícula BATXILLERAT 2019/2020
Us informem que entre el 14 i el 21 de maig de 2019 estarà obert el periode de preinscripció pels estudis de Batxillerat.

La publicació de la llista amb el barem provisional es farà el 4 de juny de 2019 i la publicació de la llista definitiva amb el barem definitiu es farà el 17 de juny de 2019. La llista d'admessos es publicarà el 8 de juliol i la MATRICULACIÓ es portarà a terme entre els dies 9 i 15 de juliol de 2019.

Els alumnes amb matèries pendents a setembre i que vulguin matricular-se al batxillerat ho faran entre el 6 i el 10 de setembre de 2019.

Tant la preinscripció com la matrícula s'han de formalitzar a la secretaria del centre en horari d'oficina i adjunt us enviem la documentació que us cal presentar i un model de full oficial de preinscripció.

En el següent enllaç http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/ trobareu tota la documentació, normativa i criteris de prioritat que s'han de tenir en compte en el moment de formalitzar les preinscripcions.


En aquest apartat us adjuntem la documentació que us caldrà aportar en el moment de formalitzar la preinscripció i matrícula al nostre centre.