CONVOCATÒRIA DE VAGA D'ALUMNES
Us informem que alguns alumnes que tenen reconegut el dret a vaga, 3rESO, 4tESO i BTX, han informat a la direcció d'aquest centre que s'adheriran a la convocatòria de vaga prevista pel dijous 10 de maig segons convocatòria de diferents sindicats d'estudiants.
Els alumnes de 3r ESO, 4t ESO i Batxillerat tenen reconegut, segons les Normes d'Organització i Funcionament de Centre (NOFC), el dret de vaga sempre que vosaltres, pares, mares i/o representants legals, ho autoritzeu.

Per aquest motiu cal que abans del dijous 17 de maig els vostres fills/es retornin al seu professor tutor/a el resguard com a que han sigut autoritzats per vosaltres a exercir el dret individual de vaga.

Els alumnes de 1r ESO i 2n ESO no tenen reconegut el dret a la vaga i fan classe.

Adjunt trobareu el resguard per autoritzar i justificar que el vostre fill/a s'adhereix a la mobilització abans esmentada.