Calendari d'inici de curs 2017/2018
Dates importants a tenir en compte per al mes de setembre i per a l'inici de curs 2017/2018:
  • 1, 5 i 6 de setembre, exàmens EXTRAORDINARIS de recuperació d'ESO i 1rBTX segons calendari disponible també en aquest menú INFORMACIÓ/Recuperacions i Proves Extraordinàries 2016/2017.
  • 8 de setembre a les 9h, lliurament de les NOTES FINALS EXTRAORDINÀRIES pels alumnes d'ESO i 1rBTX
  • 8 de setembre a les 9:15h, tria de les MATÈRIES OPTATIVES pels alumnes de 2n i 3r d'ESO
  • 8 de setembre a les 9:30h, rebuda i tria de les MATÈRIES OPTATIVES pels alumnes de 1r d'ESO
  • 13 de setembre a les 9:00h, presentacions i horaris de 1r BTX i 2n BTX
  • 13 de setembre de 9:30h, presentacions i horaris de 3r d'ESO i 4tESO
  • 13 de setembre de 10:15h, presentacions i horaris de 1r d'ESO i 2nESO
  • 14 de setembre a les 8:00, INICI DE LES CLASSES
  • 19 de setembre a les 19:00h, REUNIÓ PARES 1rESO i grup 4.4

Per tal de facilitar la tria de les matèries optatives de 1r, 2n i 3rESO us adjuntem l'oferta prevista pel curs 2017/2018 i així ja podreu portar el formulari emplenat i signat el dia 8 de setembre. Aquest full de tria és únic i serveix pels 2 quatrimestres del curs.