Calendari d'inici de curs 2018/2019
Dates importants a tenir en compte per al mes de setembre i per a l'inici de curs 2018/2019:
  • 4 i 5 de setembre, exàmens EXTRAORDINARIS de recuperació d'ESO i 1rBTX segons calendari disponible també en aquest menú INFORMACIÓ/Recuperacions i Proves Extraordinàries 2017/2018.
  • 7 de setembre a les 9h, lliurament de les NOTES FINALS EXTRAORDINÀRIES pels alumnes d'ESO i 1rBTX
  • 7 de setembre a les 9:15h, tria de les MATÈRIES OPTATIVES pels alumnes de 2n i 3r d'ESO
  • 7 de setembre a les 9:30h, rebuda i tria de les MATÈRIES OPTATIVES pels alumnes de 1r d'ESO (Sala d'Actes)
  • 12 de setembre a les 9:30h, presentacions i horaris d'ESO
  • 13 de setembre a les 8:00h, inici de les classes d'ESO
  • 13 de setembre a les 9:00h, presentacions i horaris de Batxillerat
  • 14 de setembre a les 8:00, inici de les classes de Batxillerat
  • 18 de setembre a les 19:00h, REUNIÓ PARES 1rESO

Per tal de facilitar la tria de les matèries optatives de 1r, 2n i 3rESO us adjuntem l'oferta prevista pel curs 2018/2019 i així ja podreu portar el formulari emplenat i signat el dia 7 de setembre. Aquest full de tria és únic i serveix pels 2 quatrimestres del curs.