LLIBRES de TEXT i LECTURA 2017-18
Els llibres de text i lectura dels diferents nivells pel curs 2017-18 els teniu en els documents adjunts. Aquestes llistes són definitives a falta d'incorporar els llibres de les lectures d'ESO i Batxillerat. 

Les famílies que actualment teniu fills/es cursant l'ESO us recomanem fer l'adquisició de llibres un cop tingueu les NOTES FINALS CONTÍNUES (juny) o bé les NOTES FINALS EXTRAORDINÀRIES (setembre) que certifiquen el nivell que cursarà el vostre fill/a el proper curs. En aquest sentit, els alumnes amb més de 2 matèries suspeses, al juny NO podran saber quin curs cursaran fins acabar les proves extraordinàries de setembre.

Els alumnes que que cursaran 4tESO al grup 4.4 tenen una llista de llibres personalitzada i per tant NO HAN DE COMPRAR EL MATERIAL de la llista general de 4tESO.

El alumnes que cursin Castellà en Agrupaments Flexibles a 2n, 3r i 4tESO utilitzaran els llibres de Castellà de 1r, 2n i 3r ESO respectivament.

Els alumnes que cursin Català en Agrupaments Flexibles a 1r, 2n, i 3rESO faran servir el llibre del nivell. Els alumnes de l'Agrupament Flexible de 4tESO farà servir el llibre de 3rESO.

El fet que a 4tESO i Batxillerat hi han matèries de modalidat, no tots els alumnes hauran d'adquirir el mateix nombre de llibres.


Així doncs, les famílies teniu els següents canals per tal d'adquirir els llibres de text:
  • Comprar els llibres en qualsevol punt de venda
  • Comprar els llibres en ABACUS. En aquest cas les famílies que heu abonat la quota de l'AMPA se us aplicaran les condicions indicades en el document adjunt.
  • Adquirir els llibres a través de l'empresa IDDINK. En aquest cas es tracta d'un sistema de reutilització de llibres (EcoBooks) que us permetrà aconseguir uns estalvis considerables respecte el preu de compra. Us adjuntem la informació corresponent que també s'inclourà en els butlletins de notes del 3r Trimestre. Trobareu més informació en el següent enllaç: https://www.iddink.es/?taalISO=cat