ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2018-2019
Des de l'AMPA ens complau informar-los de l'oferta prevista d'activitats extraescolars pel proper curs 2018/2019 i que a continuació us adjuntem. És tracta d'una oferta àmplia, flexible i amb l'objectiu d'adaptar-se a les necessitats i/o peticions del nostre propi alumnat. És una oferta flexible perquè l'AMPA és receptiva a les demandes dels nuclis familiars i sempre que sigui possible poder-les portar a terme.
Hem avançat en el temps la publicació d'aquesta oferta perquè sabem i som conscients que l'organització familiar així ho requereix i alhora afavorir la participació dels vostres fills/es en les activitats que s'organitzen des del propi centre.
Per aquest motius esperem que analitzeu la proposta que us oferim, feu arribar les propostes que considereu oportunes a l'AMPA i sobretot sigueu partíceps d'aquesta oferta educativa complementària.
En tornar de vacances de Setmana Santa publicarem la butlleta i procediments d'inscripció.

Moltes gràcies