ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR 2018

El dilluns 5 de novembre s'obre el procés per la renovació parcial dels Consells Escolars dels centres públics no universitaris de Catalunya. Els Consells Escolars representen l'òrgan colegiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre, amb representants dels pares i mares, alumnes i professors, PAS (Personal d'Administració i Serveis), Ajuntament i també del PAE (Personal d'Atenció Educativa)

Tal i com és prescriptiu a l'entrada del centre, i fins el proper 21 de novembre, trobareu publicats els cens de pares, mares i alumnes que formen part de la nostra comunitat educativa. És important que els pugueu revisar per si hi ha cap error procedir a les esmenes necessàries. Qualsevol reclamació serà atesa entre el dies 6 i 9 de novembre.

En aquestes properes eleccions al consell escolar caldrà escollir les següents vacants:

  • 1 pare o mare
  • 1 alumne
  • 3 professors/es

Per poder presentar candidatura teniu de termini fins el divendres 16 de novembre i us haureu d'adreçar a la Secretaria del centre per tal de complimentar la documentació corresponent. La butlleta que cal emplenar per ser candidat la teniu adjunta en aquesta informació.

Les candidatures definitives seran proclamades i publicades el dilluns 19 de novembre.

El dia de votació per l’elecció dels representants:

  • PROFESSORS: 27 de novembre a les 15:30 hores
  • ALUMNES: 29 de novembre a partir de les 9:30 hores
  • PARES i MARES: 27 de novembre de 17:30 a 19:30 hores.

Adjunt els trametem la Resolució ENS/2232/2018 que regula el procés electoral de renovació dels Consells Escolars, la convocatòria oficial d'eleccions al consell escolar així com el model per presentar les candidatures a formar-ne part.

Per qualsevol dubte que no pugui quedar resolt amb aquesta publicació, us podeu adreçar personalment a la Secretaria d'aquest centre en l'horari establert d'obertura i d'atenció al públic.